24/08/2012

BAB KEPIMPINAN : PENJELASAN AYAT 59 SURAH AN NISA' MENGIKUT TAFSIR IBN KATHIR DAN HADIS-HADIS KETAATAN TERHADAP PEMIMPIN


Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada “Ulil-Amri” (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya – jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya.

Tidakkah engkau (hairan) melihat (wahai Muhammad) orang-orang (munafik) yang mendakwa bahawa mereka telah beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kepada (Kitab-kitab) yang telah diturunkan dahulu daripadamu? Mereka suka hendak berhakim kepada Taghut, padahal mereka telah diperintahkan supaya kufur ingkar kepada Taghut itu. Dan Syaitan pula sentiasa hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang amat jauh.

Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah berhakim kepada hukum Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah dan kepada hukum Rasulullah,” nescaya engkau melihat orang-orang munafik itu berpaling serta menghalang (manusia) dengan bersungguh-sungguh daripada menghampirimu.

Maka bagaimana halnya apabila mereka ditimpa sesuatu kemalangan disebabkan (kesalahan) yang telah dibuat oleh tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: “Demi Allah, kami tidak sekali-kali menghendaki melainkan kebaikan dan perdamaian (bagi kedua pihak yang berbalah)”.

Ayat 59-62, Surah An Nisa'

Ayat yang pertama telah diwahyukan kepada Rasulullah disebabkan oleh yakni asbabun nuzul terjadinya kisah `Abdullah bin Hudhafah bin Qays bin `Adi dengan sahabah2 dalam satu ekspedisi ketenteraan di mana Abdullah telah mengarahkan agar sahabat2nya supaya terjun ke dalam api kerana berang dengan mereka. Hampir2 sahaja para sahabat ajmain terjun ke dalamnya jikalau tidak kerana salah seorang pemuda dari kalangan mereka melarang mereka dan bertemu dahulu dengan Rasulullah, jikalau Abdullah itu benar, maka mereka bersetuju utk terjun ke dalam api tersebut.

Rasulullah apabila diajukan perkara tersebut, Rasulullah bersabda, nescaya jikalau mereka terjun ke dalam api itu, kamu tidak akan keluar dari api tersebut. Ketaatan hanya dalam perkara2 yang bukan maksiat.

Inilah asbabun nuzul bagi ayat pertama dan inilah merupakan intipati kepada persoalan ketaatan kepada pemerintah.

Selama ini, kita hanya dihidangkan oleh pihak tertentu bahawa kita tidak perlu taat dan perlu mengubah pemerintah yang lebih baik dengan alasan bahawa pemerintah itu tidak syar'ie, sekular, asabiyyah, tidak berhukum dengan hukum Islam, alat British, isteri mereka tidak bertudung, mereka kaki perempuan, mereka pembunuh, mereka menggunakan undang2 draconian yang zalim dan pelbagai lagi tuduhan yang benar mahupun fitnah untuk menghalalkan dan mengabsahkan tindakan mereka tersebut.

Ayat yang diberikan merupakan suatu dalil bahawa ketaatan terhadap Allah dan Rasul adalah bersifat mutlak, manakala ketaatan terhadap ulil amri yang pihak pemerintah, ataupun yang berautoriti dalam bidang masing2 bergantung selagi mana suruhan yang dilakukan itu tidak maksiat.

Perkara ini diterangkan di dalam hadith Rasulullah SAW:

Dari Auf bin Malik radliyallahu 'anhu berkata, berkata Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam : “Ketahuilah, barangsiapa yang di bawah seorang wali/pemimpin dan ia melihat padanya ada kemaksiatan kepada Allah maka hendaklah ia membenci kemaksiatannya. Akan tetapi janganlah (hal ini menyebabkan) melepaskan ketaatan kepadanya.” (HR. Muslim dalam Shahih-nya)

Dari Abi Hurairah radliyallahu 'anhu berkata, bersabda Rasul Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam :

“Kelak akan terjadi para penguasa dan mereka mengumpul-ngumpulkan harta (korupsi, pent.).” Maka kami bertanya : “Maka apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Beliau menjawab : “Tunaikanlah baiat yang pertama, tunaikanlah hak-hak penguasa, sesungguhnya Allah akan bertanya pada mereka atas apa-apa yang mereka lakukan terhadap kalian.” (HR. Bukhari-Muslim)

Dari Wail bin Hujr radhiallahu 'anhu, dia berkata : Salamah bin Yazid Al-Ju'ti pernah bertanya kepada Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam : "Wahai Rasulullah, kalau kita diperintah oleh sulthan yang meminta haknya, tapi tidak mau menunaikan hak kami, apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Maka Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam berpaling darinya. Kemudian Salamah bertanya lagi dan Rasulullah berpaling lagi. Kemudian Salamah bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya, maka ia ditarik oleh Al-Asy'ats bin Qais. Maka Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Dengar dan taatlah kalian, karena mereka akan memikul dosa-dosa mereka dan kalian juga akan memikul dosa-dosa kalian (sendiri)." (Muslim 3/1474)

Begitulah suruhan Rasulullah SAW jikalau berhadapan dengan pemerintah-pemerintah yang korup, yang tidak menunaikan hak rakyat, dan yang maksiat.

Sesuai dengan ayat pertama dalam bab pemerintahan dalam Islam bahawa:

"....Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya – jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya."

Ayat 59, An Nisa'

Jikalau ada perkara yang dibantah maka rujuklah kita kepada Allah dan Rasul. Malahan di dalam Sahih Muslim ada satu bab khusus berkenaan dengan bab pemerintahan. Oleh itu, adalah wajar bagi kita merujuk kepada hadith-hadith Rasulullah SAW berkenaan tentang fenomena yang berlaku pada hari ini.

Sekarang kita rujuk pula kepada ayat kedua yakni ayat 60 surah An Nisa':

Tidakkah engkau (hairan) melihat (wahai Muhammad) orang-orang (munafik) yang mendakwa bahawa mereka telah beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kepada (Kitab-kitab) yang telah diturunkan dahulu daripadamu? Mereka suka hendak berhakim kepada Taghut, padahal mereka telah diperintahkan supaya kufur ingkar kepada Taghut itu. Dan Syaitan pula sentiasa hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang amat jauh.

Ayat ini diturunkan disebabkan oleh ada golongan yang tidak merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya apabila datang suatu permasalahan, pertikaian dan perbalahan di kalangan mereka.

Asbab nuzul ayat ini disebabkan oleh berlaku suatu pertikaian di antara seorang Muslim dari kalangan Ansar dan seorang yahudi. Si Yahudi tersebut menyuruh agar pertikaian itu dirujuk kepada Rasulullah SAW tetapi lelaki Ansar itu menyuruh agar perbalahan itu dirujuk kepada Ka'ab Ibnul Asyraf seorang ahli sihir Yahudi untuk penyelesaian.

Ayat ini juga diturunkan sebagai kutukan kepada golongan munafiq yang mengaku beriman tetapi apabila datang masalah dan sebagainya mengambil hukum jahiliyyah sebagai penyelesaian.

Namun, di dalam tafsir Ibn Kathir, ayat ini merujuk kepada semua golongan umat Islam agar tidak mengambil sumber hukum lain sebagai rujukan apabila berhadapan dengan sesuatu masalah. Ini menunjukkan bahawa hukum itu tidak semestinya hukum jinayat semata-mata tetapi hukum-hukum yang lain dalam Islam.

Apakah tindakan umat Islam jikalau berhadapan dengan pemerintah yang maksiat, tidak mengambil sunnah sebagai cara hidup dan rujukan, yang tidak berhukum dengan hukum Islam, mencambuk dan mengambil harta (merampok) harta rakyat dan berhati syaitan?

Dengan kata lain pemerintah itu ahli maksiat, 'sekular' (sekular dalam maksud sebenar adalah memisahkan agama dengan duniawi, jikalau orang itu hanya agamawi sahaja, sebenarnya dia juga sekular), zalim, korup dan jahat:

Ini bersesuaian dengan hadith Rasulullah yang berbunyi:

Dari Hudzaifah Ibnul Yaman radliyallahu 'anhu berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam: “Akan datang sesudahku para pemimpin, mereka tidak mengambil petunjukku dan juga tidak melaksanakan sunnahku. Dan kelak akan ada para pemimpin yang berHATI SYAITHAN dalam jasad manusia.” Maka aku berkata : “Ya Rasulullah, apa yang aku perbuat jika aku mendapati hal ini?” Berkata beliau : “Hendaklah engkau mendengar dan taat pada amirmu walaupun dia memukul punggungmu dan merampas hartamu.” (HR. Muslim dalam Shahih-nya)

Rasulullah tidak menyuruh kita menentang, mengubah, ataupun melakukan sesuatu yang menyakitkan pemerintah tersebut melainkan taat.

Malahan,lebih berat lagi kerana hadith ini disusun selepas hadith menggigit akar kayu apabila tidak ada jemaah muslimin yang selalu disebut-sebutkan kepada anak usrah di dalam usrah dan tamrin:

Dalam satu wawancara di antara Rasulullah dengan setiausaha sulitnya Huzaifah Al-Yamani, antara lain, berkata Huzaifah: "Orang selalu bertanya Nabi akan kebaikan tetapi aku bertanya baginda tentang keburukan, kerana aku bimbang akan terjerumus ke dalamnya. Aku (Huzaifah) bertanya: "Wahai Rasulullah kami dahulunya berada dalam kejahilan dan keburukan, maka lalu Allah mendatangkan kami kebaikan ini (Islam). Maka apakah selepas kebaikan ini akan berlaku keburukan pula?"

Rasulullah menjawab: "Ya (berlaku pula keburukan)." Maka aku bertanya: "Apakah selepas keburukan itu ada pula kebaikan?" Rasulullah menjawab: "Ya, akan tetapi di dalamnya (kebaikan itu) ada lagi keburukan yang terpendam." Huzaifah bertanya: "Apakah yang dikatakan keburukan yang terpendam itu wahai Rasuluilah?" Rasulullah bersabda: "Terdapat suatu kaum yang tidak lagi mengikuti sunnah aku dan tidak pula menerima pakai hidayah dan petunjuk yang aku bawa. Kamu kenal mereka dan kamu mencegahnya." Tanya Huzaifah: "Apakah selepas kebaikan itu berlaku pula keburukan?" Jawab Nabi: "Ya, kamu akan dapati para pejuang yang sedang berada di ambang pintu neraka jahanam. Sesiapa yang mengikut mereka akan diheret ke dalam neraka."

Huzaifah berkata: "Beritahu kami apakah sifat sifat mereka itu?" Rasulullah menjawab: "Mereka dari keturunan kita dan bercakap dalam bahasa kita." Tanya Huzaifah: "Apakah arahan kamu kepada kami jika keadaan itu menimpa kami." Jawab Rasulullah: "Kamu wajib bersama-sama jamaah muslimin dan kepimpinan mereka." Tanya Huzaifah: "Jika pada waktu itu tidak ada jamaah muslimin dan tidak ada pula pimpinan mereka?" Nabi bersabda: "Maka hendaklah kamu mengasingkan diri daripada kumpulan-kumpulan itu semuanya walaupun (dengan sebab itu) kamu terpaksa memakan akar-akar kayu sehingga kamu mati dalam keadaan begitu. (Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Begitulah betapa telitinya Rasulullah, deskripsi pemimpin jamaah Islam itu telah diterangkan hatta jikalau beliau berhati syaitan, jikalau beliaulah yang memimpin kaum muslimin maka wajib ke atas kita untuk mentaatinya.

Dan Rasulullah selepas hadith-hadith berkenaan memberi amaran kepada mereka yang masih berdegil:

Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu, dia berkata bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

"Barangsiapa yang melihat Amirnya berbuat sesuatu yang dia benci, maka hendaklah dia bersabar karena tidak ada seorangpun di kalangan manusia yang keluar dari sulthan sejengkal, kemudian dia mati atas perbuatannya ini melainkan dia mati secara jahiliyyah." (Bukhari 4/313 dan Muslim 3/1478)

Nota: terdapat hadith2 dengan matan yang sama tetapi diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

Berkenaan pemimpin yang zalim tersebut telah ada bahagiannya di akhirta kelak:

Dari Abi Hurairah radliyallahu 'anhu berkata, bersabda Rasul Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam :
“Kelak akan terjadi para penguasa dan mereka mengumpul-ngumpulkan harta (korupsi, pent.).” Maka kami bertanya : “Maka apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Beliau menjawab : “Tunaikanlah baiat yang pertama, tunaikanlah hak-hak penguasa, sesungguhnya Allah akan bertanya pada mereka atas apa-apa yang mereka lakukan terhadap kalian.” (HR. Bukhari-Muslim)

Dari Wail bin Hujr radhiallahu 'anhu, dia berkata : Salamah bin Yazid Al-Ju'ti pernah bertanya kepada Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam : "Wahai Rasulullah, kalau kita diperintah oleh sulthan yang meminta haknya, tapi tidak mau menunaikan hak kami, apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Maka Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam berpaling darinya. Kemudian Salamah bertanya lagi dan Rasulullah berpaling lagi. Kemudian Salamah bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya, maka ia ditarik oleh Al-Asy'ats bin Qais. Maka Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Dengar dan taatlah kalian, karena mereka akan memikul dosa-dosa mereka dan kalian juga akan memikul dosa-dosa kalian (sendiri)." (Muslim 3/1474)

Begitulah hukum Allah dan Rasul berkenaan dengan berhadapan dengan pemerintah yang tidak mengikut hukum Allah. Dan kita boleh bertanya, adakah selama ini kita berhukum dengan hukum Allah ataupun kita berpandangan bahawa hanya kaum pemerintah sahaja yang terbeban dengan berhukum dengan hukum Allah?

Umat telah berhadapan dengan pemimpin seumpama ini lebih jauh dari apa yang kita temui. Ulama' dari kaum tabi'in dan ittaba' tabi'in berhadapan dengan pemerintah yang membunuh sahabah, membunuh cucu Rasulullah SAW, melontar batu ke arah Ka'bah dan memusnahkan sebahagian dari Ka'bah, yang mengadakah khutbah raya sebelum solat raya.

Selepas itu, ada juga yang mengatakan Quran itu makhluk Allah dan bukan kalam. Tetapi, para ulama'-ulama' ini yang daripada mereka ugama ini akhirnya sampai kepada kita, mereka ini tetap teguh bersama dengan pemerintah dan melarang perbuatan durhaka terhadap mereka.

Seterusnya, dalam ayat 61, Allah Taala memberi peringatan kepada kita tentang orang-orang yang cuba menjauhkan kita dari berhukum-hukum Allah apabila diberi amaran tentang perkara ini dan mereka ini amatlah bersungguh-sungguh dalam hal ini:

Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah berhakim kepada hukum Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah dan kepada hukum Rasulullah,” nescaya engkau melihat orang-orang munafik itu berpaling serta menghalang (manusia) dengan bersungguh-sungguh daripada menghampirimu.

Nota

Kompilasi hadith-hadith sahih berkenaan larangan dari keluar dari ketaatan kepada pemimpin Muslim yang bersolat, setakat ini TIDAK ADA hadith yang membenarkan kita menentang yakni merubah kepimpinan seperti mana yang difahamkan kepada kita selama bersama dengan jamaah PAS.

Harus diingat bahawa di dalam bab pemerintahan dalam Islam ada juga disebutkan dengan jelas bahawa pemimpin yang zalim dilaknat oleh Allah dan akan menerima azab yang pedih di akhirat tetapi tidak ada hadith yang membenarkan rakyat menjatuhkan pemimpin maka merujuk akan hal tersebut berikut adalah susunan hadith2 ini adalah berkenaan tatacara rakyat berhadapan dengan pemimpin yang zalim:

1.“Barangsiapa yang mentaati aku maka dia telah mentaati Allah, barangsiapa yang bermaksiat kepadaku maka ia telah bermaksiat kepada Allah. Barangsiapa yang mentaati amir/pemimpin maka ia telah mentaatiku, barangsiapa yang bermaksiat kepada amir/pemimpin maka ia telah bermaksiat kepadaku.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2.Dari Ibnu Umar radliyallahu 'anhu berkata, berkata Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam :
“Wajib bagi seorang Muslim untuk taat dalam hal-hal yang dia sukai ataupun yang ia benci kecuali kalau diperintah untuk berbuat maksiat maka tidak boleh mendengar dan taat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

3.Dari Auf bin Malik radliyallahu 'anhu berkata, berkata Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam :
“Ketahuilah, barangsiapa yang di bawah seorang wali/pemimpin dan ia melihat padanya ada kemaksiatan kepada Allah maka hendaklah ia membenci kemaksiatannya. Akan tetapi janganlah (hal ini menyebabkan) melepaskan ketaatan kepadanya.” (HR. Muslim dalam Shahih-nya)

4.Dari Hudzaifah Ibnul Yaman radliyallahu 'anhu berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam:
“Akan datang sesudahku para pemimpin, mereka tidak mengambil petunjukku dan juga tidak melaksanakan sunnahku. Dan kelak akan ada para pemimpin yang hatinya seperti hati syaithan dalam jasad manusia.” Maka aku berkata : “Ya Rasulullah, apa yang aku perbuat jika aku mendapati hal ini?” Berkata beliau : “Hendaklah engkau mendengar dan taat pada amirmu walaupun dia memukul punggungmu dan merampas hartamu.” (HR. Muslim dalam Shahih-nya)

5.Dari Ibnu Umar radliyallahu 'anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam :
“Barangsiapa yang mengacungkan senjata kepada kami maka dia bukan golongan kami.” (Hadits shahih riwayat Bukhari-Muslim)

6.Dari Ubadah bin Shamit radliyallahu 'anhu berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam :
“Barangsiapa yang beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, menegakkan shalat, menunaikan zakat, mendengar dan taat (kepada amirnya) maka akan masuk Surga dari pintu mana saja yang ia inginkan dari delapan pintu Surga.” (Hadits shahih riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Ashim dan At Tabrani)

7.Dari Adi bin Hatim radliyallahu 'anhu berkata, kami berkata :
“Ya Rasulullah, kami tidak bertanya padamu tentang sikap terhadap penguasa-penguasa yang bertakwa/baik. Akan tetapi penguasa yang melakukan ini dan itu (disebutkan kejelekan¬kejelekan).” Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda : “Bertakwalah kalian kepada Allah, mendengar dan taatlah kalian.” (HR. Ibnu Abi Ashim dan dishahihkan Al Albani dalam Adz Dzilal)

8.Dari Ubadah bin Shamit radliyallahu 'anhu berkata :
“Kami membaiat Rasul untuk mendengar dan taat dalam sirr maupun terang-terangan, untuk menunaikan hak penguasa, baik dalam keadaan sulit maupun lapang serta ketika mereka mementingkan pribadi mereka. Dan tidak memberontak kepada penguasa. Kecuali ketika kita melihat kekufuran yang nyata (Kufr Bawwah) dan ada bukti di sisi Allah.” (HR. Bukhari-Muslim)

9.Dari Anas radliyallahu 'anhu berkata, telah melarang kami para pembesar kami dari shahabat Rasul Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, mereka berkata :
Bersabda Rasul Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam : “Janganlah kalian mencela pemimpin kalian dan janganlah kalian mendengki mereka, janganlah kalian membenci mereka, bertakwalah kepada Allah, bersabarlah karena urusan ini sudah dekat.” (HR. Ibnu Abi Ashim dan dishahihkan Al Albani)

10.Dari Abi Bakrah radliyallahu 'anhu berkata, bersabda Rasul Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam :
“Penguasa adalah naungan Allah di muka bumi maka barangsiapa yang menghinakan penguasa maka Allah akan menghinakannya, barangsiapa yang memuliakan penguasa maka Allah akan memuliakannya.” (HR. Ibnu Abi Ashim, Ahmad, At Thayalisi, At Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Dishahihkan Al Albani dalam Adz Dzilal)

11.Dari Iyadh bin Ghunaim radliyallahu 'anhu berkata, bersabda Rasul Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam :
“Barangsiapa yang ingin menasihati penguasa maka janganlah melakukannya dengan terang-terangan di hadapan umum. Akan tetapi dengan cara mengambil tangan penguasa tersebut dan menyendiri. Jika ia menerimanya maka inilah yang diharapkan, jika tidak menerimanya maka ia telah melakukan kewajibannya.” (HR. Ahmad, Ibnu Abi Ashim, Al Hakim, dan Baihaqi. Dishahihkan Al Albani dalam Adz Dzilal)

12.Dari Ubaidillah bin Khiyar berkata :
“Aku mendatangi Usamah bin Zaid radliyallahu 'anhu dan aku katakan : “Kenapa engkau tidak menasihati Utsman bin Affan untuk menegakkan hukum had atas Al Walid?” Maka Usamah berkata : “Apakah kamu mengira aku tidak menasihatinya kecuali harus dihadapanmu? Demi Allah sungguh aku telah menasihatinya secara sembunyi-sembunyi antara aku dan ia saja. Dan aku tidak ingin membuka pintu kejelekan dan aku bukanlah orang yang pertama kali membukanya.” (Atsar yang shahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim)

13.Dari Wail bin Hujr radliyallahu 'anhu berkata :
Kami bertanya : “Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika penguasa kami merampas hak-hak kami dan meminta hak-hak mereka?” Bersabda beliau : “Mendengar dan taatlah kalian pada mereka maka sesungguhnya bagi merekalah balasan amalan mereka dan bagi kalianlah pahala atas kesabaran kalian.” (HR. Muslim)

14.Dari Anas radliyallahu 'anhu berkata : “Bersabda Rasul Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam :
“Kalian akan menjumpai sesudahku atsarah (pemerintah yang tidak menunaikan hak-hak rakyatnya tapi selalu meminta hak-haknya, pent.) maka bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku.” (HR. Bukhari dan Muslim)

15.Dari Abi Hurairah radliyallahu 'anhu berkata, bersabda Rasul Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam :
“Kelak akan terjadi para penguasa dan mereka mengumpul-ngumpulkan harta (korupsi, pent.).” Maka kami bertanya : “Maka apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Beliau menjawab : “Tunaikanlah baiat yang pertama, tunaikanlah hak-hak penguasa, sesungguhnya Allah akan bertanya pada mereka atas apa-apa yang mereka lakukan terhadap kalian.” (HR. Bukhari-Muslim)

16.Dari Abu Dzar radliyallahu 'anhu berkata, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mendatangiku dan aku dalam keadaan tertidur dalam masjid kemudian beliau berkata :
“Apa yang kamu lakukan jika kamu diusir dari negerimu?” Aku menjawab : “Aku akan pergi ke Syam!” Beliau bertanya lagi : “Apa yang kamu lakukan jika kamu diusir dari Syam?” Aku menjawab : “Aku akan lawan dengan pedangku ya Rasulallah!” Maka beliau bersabda : “Maukah aku tunjukan dengan yang lebih baik dari itu semua dan lebih mencocoki petunjuk? Mendengar dan taatlah dan turutilah kemana pun mereka menggiringmu.” (HR. Ahmad, Ibnu Abi Ashim, Ad Darimi, dan Ibnu Hibban. Dishahihkan Al Albani dalam Adz Dzilal)

17. Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu, dia berkata bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda :"Barangsiapa yang melihat Amirnya berbuat sesuatu yang dia benci, maka hendaklah dia bersabar karena tidak ada seorangpun di kalangan manusia yang keluar dari sulthan sejengkal, kemudian dia mati atas perbuatannya ini melainkan dia mati secara jahiliyyah." (Bukhari 4/313 dan Muslim 3/1478)

18. Dari Wail bin Hujr radhiallahu 'anhu, dia berkata : Salamah bin Yazid Al-Ju'ti pernah bertanya kepada Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam : "Wahai Rasulullah, kalau kita diperintah oleh sulthan yang meminta haknya, tapi tidak mau menunaikan hak kami, apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Maka Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam berpaling darinya. Kemudian Salamah bertanya lagi dan Rasulullah berpaling lagi. Kemudian Salamah bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya, maka ia ditarik oleh Al-Asy'ats bin Qais. Maka Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Dengar dan taatlah kalian, karena mereka akan memikul dosa-dosa mereka dan kalian juga akan memikul dosa-dosa kalian (sendiri)." (Muslim 3/1474)

Artikel ini ditulis oleh : Nashrul Fazli Mohd Nasir (Felo pelawat di iMPAK)

1 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More